ŠTRUKTÚRA  ZARIADENIA
                                                                                 DIALYZACNÉ  STREDISKO

Poskytuje mimotelovú eliminacnú liecbu vo forme henodialýzy a hemodiafiltrácie pre chronických pacientov s dekompenzovanou oblickovou nedostatocnostou. V rámci liecebných procedúr poskytuje liecbu pre pacientov s chronickým zlýhaním obliciek v terminálnom štádiu, akútnu a chronickú dialyzacnú liecbu pre pacientov v rámci transplantacného programu. Poskytujeme aj sližby pre návštevníkov blízkych Bardejovských Kúpelov a dovolenkových pacientov. Dialyzacné stredisko má 8 chronických lôzok, ktoré sú vybavené dialyzacnými monitormi firmy Frescenius Medical Care Slovensko typ 4008 B, typ 4008B OCM a 4008S pre hemodiafiltráciu. Dve pracoviská sú izolované pre komplikované stavy, jedno pre infikované stavy.

                                                                              NEFROLOGICKÁ  AMBULANCIA

Je súcastou dialyzacného strediska. Prevádzka je zabezpecovaná každý deň v dopoludnajších hodinách od  08.00 hod. Do  12.00 hod. Poskytuje zdravotnú starostlivost pre pacientov s chronickou oblickovou nedostatocnostou. V prípade potreby ambulancia poskytuje vyšetrenia pacientov vo forme všeobecnej konzultacnej ambulancie. Ambulancia poskytuje aj liecebno-preventívnu a dispenzárnu starostlivost pre pacientov pred a po zaradení do dialyzacného programu. Súcasne nefrologická ambulancia poskytuje konziliárne vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.
                                                              EKONOMICKO-TECHNICKÉ A PREVÁDZKOVÉ ODDELENIE

Zabezpecuje plynulý chod celého dialyzacného strediska a ambulancie z hladiska:
ekonomického
pesonálneho
zásobovacieho
technického

Koordinuje objednávanie, nákup a dovoz zdravotníckeho materiálu a liekov, potravín a dalšieho materiálneho zabezpecenia potrebného pre chod celého zdravotníckeho zariadenia.