PROFIL  SPOLOČNOSTI
Pri procese zaistovania kvality  spolocnost špecifikovala štandarizované postupy a metódy na rôznych úrovniach. Monitorovala cinnost a vyhodnocovala celý systém. Po zavedení týchto postupov spolocnost zaviedla systém menežérstva kvality podla ISO 9001:2001. Spolocnost bola certifikovaná  certifikacným orgánom  TUV SUD  Slovakia.
Pemax - Nefro, s.r.o., je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré zacalo svoju cinnost v roku 2001. Hlavným zameraním spolocnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti nefrológie a to na:

Dialyzacnom stredisku

Nefrologickej ambulancii