ČO JE DIALÝZA
Dialýza je proces, pri ktorom sú z tela odstránené odpady metabolizmu, ktoré sú u zdravého cloveka odstranované pomocou obliciek. Tento proces nie je liecbou, lebo choré oblicky sa tým neliecia, ale bezprostredne život zachranujúci výkon, bez ktorého by clovek s nefunkcnými oblickami zomrel. Správne vykonaná dialýza (hlavne dostatocná dialyzacná dávka spojená s dodržiavaním patricnej životosprávy (hlavne diéta) však umožnuje dobrú kvalitu života.
Pri hemodialýze je krv pacienta vycistená pomocou špecialneho prístroja (tzv. Umelej oblicky). Tento proces, ktorý sa opakuje zvycajne trikrát týždenne a trvá štyri až šest hodín, sa robí v tzv. Dialýzacných strediskách. Hemodialýza je procedúra, ktorá cistí a filtruje krv. Zbavuje telo nadbytocných odpadov, nadsolí a vody. Rovnako kontroluje krvný tlak a pomáha telu udržat správnu rovnováhu takých látok ako sú draslík, sodík a chloridy.
Princíp umelej oblicky spocíva v polopriepustnej membráne. Na jednej strane tejto membrány preteká krv, na druhej je dialýzacný roztok. Látky s rozdielnou koncentráciou v krvi a v roztoku prechádzajú z oblasti s vysokou koncentráciou do oblasti s nízkou koncentráciou. A tak látky škodlivé, obsiahnuté v krvi, ktoré však nie sú v dialyzátore, postupne prechádzajú z krvi do dialyzacného roztoku. Podobne sa preskupujú aj látky prospešné ako vitamíny alebo aminokyseliny). Látky, ktoré sa pri dialýze nesmú z tela odstránit (sol, vápnik a iné) musia byt preto prítomné v dialyzáte. Všetky takéto látky sa však do dialyzátu pridat nedajú (napr. spomínané vítamíny a aminokyseliny), a tak ich pacient musí nahradzovat klasickou cestou, v potrave
( doporucuje sa pocas dialýzy jest), poprípade v tabletkách. Dialyzát ale naopak nesmie obsahovat iné cudzopasné látky, ktoré by prešli z dialyzátu do krvi.